Plate Heat Exchanger คืออะไร ?

         Plate Heat Exchanger เป็นอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นของของเหลวและของเหลวที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ รวดเร็ว และเมื่อรวมกับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ก็สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดเนื้อที่การใช้งานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี เวชภัณฑ์และยา นม รวมไปถึงระบบน้ำเสียในโรงงาน PLATE HEAT…

Continue Reading →

 Plate Heat Exchanger คืออะไร ?

         Plate Heat Exchanger เป็นอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นของของเหลวและของเหลวที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ รวดเร็ว และเมื่อรวมกับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ก็สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดเนื้อที่การใช้งานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี เวชภัณฑ์และยา นม รวมไปถึงระบบน้ำเสียในโรงงาน PLATE HEAT…

Continue Reading →

HPS PIGGING SYSTEM คืออะไร?

HPS PIGGING SYSTEM        Pigging System เป็นระบบที่ช่วยในการนำส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิตให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการสูญเสียที่ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในโรงงานและผู้ผลิตรายใหญ่ในหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี Pigging System กันอย่างกว้างขวาง เพราะประโยชน์ทางด้านการเก็บกู้ผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างตามแนวท่อ การลดปริมาณและจำนวนครั้งของการทำความสะอาด ความประหยัดพลังงานและทรัพยากร และที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มผลกำไรในระยะยาว HPS:…

Continue Reading →

HPS PIGGING SYSTEM คืออะไร?

HPS PIGGING SYSTEM        Pigging System เป็นระบบที่ช่วยในการนำส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิตให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการสูญเสียที่ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในโรงงานและผู้ผลิตรายใหญ่ในหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี Pigging System กันอย่างกว้างขวาง เพราะประโยชน์ทางด้านการเก็บกู้ผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างตามแนวท่อ การลดปริมาณและจำนวนครั้งของการทำความสะอาด ความประหยัดพลังงานและทรัพยากร และที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มผลกำไรในระยะยาว HPS:…

Continue Reading →

SINTERED WIRED MESH คืออะไร

       Sintered Wired Mesh หรือ การกรองความละเอียดสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไส้กรองหรือผ้ากรองสำหรับงานอุตสาหกรรม มีความทนทานสูงเนื่องจากเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส สามารถทนความร้อนและความดันสูงโดยที่ไม่หลอมละลายหรือเสียรูปร่าง สามารถกำหนดรูปร่าง ขนาด ความถี่ ความหนา ได้ตามความต้องการของลูกค้า  สินค้าและบริการของ บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล…

Continue Reading →

SINTERED WIRED MESH คืออะไร

       Sintered Wired Mesh หรือ การกรองความละเอียดสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไส้กรองหรือผ้ากรองสำหรับงานอุตสาหกรรม มีความทนทานสูงเนื่องจากเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส สามารถทนความร้อนและความดันสูงโดยที่ไม่หลอมละลายหรือเสียรูปร่าง สามารถกำหนดรูปร่าง ขนาด ความถี่ ความหนา ได้ตามความต้องการของลูกค้า  สินค้าและบริการของ บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล…

Continue Reading →

ปั๊มน้ำ Stac ปั๊มน้ำสแตค ปั๊มน้ำ Stacราคาถูกคุณภาพดี โดย บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด

การเลือกใช้ ปั๊มน้ำ Stac ที่เหมาะสม          ในปัจจุบันปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก การเลือกใช้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้งาน การเลือกใช้ปั๊มน้ำได้ง่ายๆ เพียงรู้ว่าเราต้องการการใช้งานประเภทไหนเพื่อให้ได้ปริมาณาน้ำใช้ตามความต้องการในจุดต่างๆตามที่เราต้องการซึ่งปั๊มน้ำ Stac เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ภาคอุตสาหกรรมใช้กันอย่างมากเนื่องจากมีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ปั๊มน้ำ Stac เหมาะสำหรับกับการใช้งานในระบบอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภค, การเพิ่มแรงดันของเหลวในระบบ, ใช้งานในระบบเพลิง,ระบบทำความร้อน,…

Continue Reading →

วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน

วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มสรรถนะให้กับเครื่องจักร แต่ตลับลูกปืนก็ต้องรับกับความเสียดสีกันของชิ้นส่วนวัสดุ อาจทำให้การทำงานของตลับลูกปืนลดประสิทธิภาพลง หรือเกิดการชำรุดเสียหายได้  ดังนั้นตลับลูกปืนควรที่จะได้สารหล่อลื่นอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยลดแรงเสียดสีในการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักร จึงต้องดูแลรักษาตลับลูกปืน เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดอุบัติเหตุ ผิดพลาด หรือความเสียหายในการทำงานของฃองเครื่องจักร โดยมีวิธีการดูแลรักษาดังนี้ การล่อลื่นด้วยจาระบี การล่อลื่นด้วยจาระบีนั้นง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับตลับลูกปืนที่ความเร็วในการหมุนรอบที่ต่ำถึงปานกลาง เพื่อลดการเสียดสีกันของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่ง ป้องกันการสึกหรอ การเลือกใช้จาระบีและปริมาณที่ใช้ในการหล่อลื่อเครื่องจักรควรใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง การใช้จาระบีในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้อุณภูมิในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของตลับลูกปืนแต่ละประเภท…

Continue Reading →

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนคืออะไร ตลับลูกปืน (Bearing) คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับในการหมุนของเพลา โดยหน้าที่ของตลับลูกปืนนั้นถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ลดการสึกหรอ เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องจักร ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน 1.ตลับลูกปืนร่องลึก มีรางร่องลึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งนั้นทำให้ตลับลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความเร็วและความทนทาน ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้  จึงเป็นที่นิยมที่นิยมและนำไปใข้งานค่อนข้างหลากหลาย 2.ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา สามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้สองทิศทาง ออกแบบเพื่อให้ได้รับแรงรวมได้ เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงรวมในแนวรัศมีและแนวแกนกระทำต่อลูกปืนพร้อมกัน 3.ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก สามารถรับแรงกระแทกได้ดี…

Continue Reading →

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำราคาถูกปั๊มน้ำคุณภาพมาตราฐาน โดย บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด

    ข้อดีของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ?      ปั๊มกรุนด์ฟอส เครื่องสูบน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับบ้านพักอาศัย ด้วยการออกแบบดีไซน์ล้ำสมัย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานสามารถสูบจ่ายทั้งน้ำร้อน-เย็น และน้ำทิ้ง งานเกษตร หรืองานรดน้ำต้นไม้ เหมาะสำหรับใช้กับบ้านพักอาศัยหรือไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน โรงงาน โดยมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการที่ใช้งาน ข้อดีปั๊มกรุนด์ฟอส – ติดตั้งง่ายให้แรงดันน้ำคงที่…

Continue Reading →